Open the pod bay door, HAL!

Od dzisiaj Apple traci prawo do nazywania wszystkiego co popadnie od podów (i padów, i pidów, i pudów, i pedów…). To urządzenie to poważny kandydat do miłości od pierwszego wrażenia… że wygląda zupełnie jak słynny pojazd z „2001: Odysei kosmicznej”. Brakuje tylko manipulatorów i neurotycznego komputera w pobliżu.

Czy HAL był androidem?

Najbardziej załamująca rzecz, jaką obejrzałem w tym roku

Wiem, że świat stoi coraz bardziej na głowie. Wiem, że medycyna stoi na głowie bardziej niż przeciętna stania na głowie. Wiem, że incentywy1 dla wszystkich udziałowców w całym tym medycznym cyrku są zupełnie na opak. Wiem, że jest źle.

Ivan Oransky: Are we over-medicalized?

Ale teraz mam wrażenie, że jest jeszcze gorzej niż myślałem.


1 Nie ma takiego słowa? Powinno być.