Kuj przysłowie póki jest sucharem

„Kuj żelazo…” w wersji zgryźliwej:

Ścieraj brud póki nie zasechł

Kurtyna!